Felter

Oppdaterer innholdet i alle feltene i det gjeldende dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Oppdater → Felter

F9-tasten


Supporter oss!