Oppdater alt

Brukes til å oppdatere alle lenker, felter, registre, innholdslister og sideformatering i det gjeldende dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Oppdater → Oppdater alt


Supporter oss!