Linjenummerering

Legger til eller fjerner og formaterer linjenumre i gjeldende dokument.

note

Linjenumre kan ikke brukes i HTML-format.


For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Linjenummerering (gjelder ikke HTML-dokumenter)


For å ekskludere et avsnitt fra linjenummerering, klikk i avsnittet, velg Format - Avsnitt, klikk på fanen Oversikt og liste og fjern deretter Inkluder dette avsnittet i linjenummerering avmerkingsboksen. Du kan også ekskludere en avsnittsstil fra linjenummerering.

Vis nummerering

Legger til linjenummer i det gjeldende dokumentet

Vis

Brukes til å angi egenskaper for linjenummereringen.

Tegnstil

Velg formatteringsstilen som du vil bruke for linjenumrene

Format

Velg nummereringsskjemaet du vil bruke.

Plassering

Velg plasseringen av radnumrene.

Avstand

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom spaltene.

Intervall

Skriv inn linjenummereringsintervallet.

Skilletegn

Skriv inn et skilletegn som skal vises mellom linjenumrene hvis intervallet for visning av linjenumre er mer enn en linje.

Tekst

Skriv inn tekten som skal brukes som skillle.

Hver

kriv inn antall linjer mellom skillemerkene.

note

Skilletegn vises bare ved linjer som ikke er nummerert.


Tell

Angi om tomme avsnitt eller linjer i rammer skal inkluderes i linjetallet.

Tomme linjer

Inkluder tomme avsnitt i linjetellingen

Linjer i rammer

Legger til linjenumre til tekst i rammer. Nummereringen starter på nytt i hver ramme, og blir ekskludert fra linjetellingen i hovedtekstområdet i dokumentet. I koblede rammer , blir nummereringen ikke startet på nytt.

Begynn på nytt for hver ny side

Starter linjenummerering på nytt på hver side i dokumentet.

Supporter oss!