Alle registre og innholdslister

Brukes til å oppdatere alle registre og innholdslister i det gjeldende dokumentet. Du trenger ikke å plassere skrivemerket i et register eller en innholdsliste for å bruke denne kommandoen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy - Oppdater - Indekser og tabeller


Supporter oss!