Gjeldende register

Brukes til å oppdatere det gjeldende registeret. Registeret som skrivemerket står i regnes som det gjeldende.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Oppdater → Gjeldende register


Du kan også høyreklikke et register eller en innholdsliste og velge Oppdater register/innholdsliste. Sprettoppmenyen inneholder også disse valgene:

Rediger Indeks eller Inneholdsliste

Brukes til å redigere registeret eller innholdslisten.

Slett inneholdsliste eller register

Brukes til å slette registeret eller innholdslisten.

Supporter oss!