Beregn

Regner ut den valgte formelen og kopierer resultatet til utklippstavlen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Beregn

+ plusstegn


Regne ut avanserte formler i tekstdokumenter

Vise resultatet av en tabellutregning i en annen tabell

Supporter oss!