Gjøre om tekst til tabell

Brukes til å gjøre den merkede teksten om til en tabell, eller den merkede tabellen om til tekst.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Tabell → Gjør om → Tekst til tabell


Valgene som er tilgjengelige i dette dialogvinduet, er avhengig av hvilken vei omgjøringen går.

Skill tekst ved

Et skilletegn, for eksempel en tabulator, merker hvor skillet mellom kolonner skal gå i den merkede teksten. Hvert avsnitt i utvalget gjøres om til en rad i tabellen. Noe lignende skjer når du gjør en tabell om til tekst. Da blir skillet mellom kolonnene gjort om til tegnet du velger, og hver rad gjøres om til et eget avsnitt.

Tabulatorer

Konverterer teksten til en tabell og bruker tabs som kolonnemarkeringer.

Semikolon

Konverterer teks til tabell ved semikolon(;) som kolonnemarkeringer.

Avsnitt

Konverterer tekst til en tabell med avsnitt somkolonnemarkører.

Annet:

Konverterer tekst til tabell med tegnet du skrev i tekstfeltet som kolonnemarkør.

Tekstfelt

Skriv inn tegnet du vil bruke som kolonnemarkør.

Lik bredde for alle kolonner

Skaper kolonner med lik bredde uavhengig av plassering av kolonnemarkøren.

Autoformatering

Åpner dialogvinduet Autoformatering, hvor du kan velge en forhåndstilpasset tabellutforming.

Valg

Overskrift

Formaterer den første raden i den nye tabellen som tabelloverskrift

Gjenta overskrifta

Gjentar tabelloverskriften på hver side som tabellen går over.

De første ... radene

Gjentar de første x radene som en overskrift.

Ikke del tabellen

Gjør at tabellen ikke deles opp over flere sider.

Kantlinje

Legger til en kant rundt tabellen og cellene.

Supporter oss!