Endnote Settings

Brukes til å velge hvordan sluttnoter skal formateres. Du kan velge hvilken type sluttnotenummerering og hvilke stiler som skal brukes.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Fotnoter/sluttnoter → Sluttnotertab


Autonummerering

Nummerering

Select the numbering scheme that you want to use.

Utvalg

Beskrivelse

1, 2, 3

Arabiske tall

A, B, C

Store bokstaver

a, b, c

Små bokstaver

I, II, III

Romertall (store bokstaver)

i, ii, iii

Romertall (små bokstaver)

A,... AA,... AAA,...

Alfabetisk nummerering med store bokstaver. Etter de første 26 oppføringene starter nummereringen på nytt med «AA».

a,... aa,... aaa,...

Alfabetisk nummerering med små bokstaver. Etter de første 26 oppføringene starter nummereringen på nytt med «aa».


Start på

Velg nummeret du vil gi den første sluttnoten i dokumentet. Dette er nyttig hvis du vil at nummereringa av sluttnoter skal omfatte mer enn ett dokument.

Før

Skriv inn tekst du vil vise foran sluttnotens nummer i sluttnoteteksten. Du kan for eksempel skrive inn «re:» for å vise «re: 1».

Etter

Skriv inn tekst du vil vise bak sluttnotens nummer i sluttnoteteksten. Du kan for eksempel skrive inn «)» for å vise «1)».

Stiler

To ensure a uniform appearance for the endnotes in your document, assign a paragraph style, and assign character styles to the endnote anchor number and the number in the endnote area.

Avsnitt

Select the paragraph style for the endnote text. Only special styles can be selected.

Side

Velg sidestilen du vil bruke for sluttnoter.

Tekstområde

Velg tegnstilen du vil bruke for sluttnoteanker i tekstområdet for dokumentet.

Sluttnoteområde

Velg tegnstilen du vil bruke for sluttnotenummer i sluttnoteområdet.

Supporter oss!