Sluttnoteinnstillinger

Brukes til å velge hvordan sluttnoter skal formateres. Du kan velge hvilken type sluttnotenummerering og hvilke stiler som skal brukes.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Fotnoter/sluttnoter → Sluttnotertab


Autonummerering

Nummerering

Velg nummereringsskjemaet du vil bruke.

Utvalg

Beskrivelse

1, 2, 3

Arabiske tall

A, B, C

Alfabetisk nummerering med store bokstaver A–Z
Etter punkt 26 fortsetter nummereringen AA, AB, AC, ...

a, b, c

Alfabetisk nummerering med små bokstaver a–z
Etter punkt 26 fortsetter nummereringen aa, ab, ac, ...

I, II, III

Romertall (store bokstaver)

i, ii, iii

Romertall (små bokstaver)

A,... AA,... AAA,...

Alfabetisk nummerering med store bokstaver A–Z
Etter punkt 26 fortsetter nummereringen AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alfabetisk nummerering med små bokstaver a–z
Etter punkt 26 fortsetter nummereringen aa, bb, cc, ...


Start på

Velg nummeret du vil gi den første sluttnoten i dokumentet. Dette er nyttig hvis du vil at nummereringa av sluttnoter skal omfatte mer enn ett dokument.

Før

Skriv inn tekst du vil vise foran sluttnotens nummer i sluttnoteteksten. Du kan for eksempel skrive inn «re:» for å vise «re: 1».

Etter

Skriv inn tekst du vil vise bak sluttnotens nummer i sluttnoteteksten. Du kan for eksempel skrive inn «)» for å vise «1)».

Stiler

For å sikre et enhetlig utseende for sluttnotene i dokumentet, tilordne en avsnittsstil og tilordne tegnstiler til sluttnoteankernummeret og nummeret i sluttnoteområdet.

Avsnitt

Velg avsnittsstilen for sluttnoteteksten. Bare spesielle stiler kan velges.

Side

Velg sidestilen du vil bruke for sluttnoter.

Tekstområde

Velg tegnstilen du vil bruke for sluttnoteanker i tekstområdet for dokumentet.

Sluttnoteområde

Velg tegnstilen du vil bruke for sluttnotenummer i sluttnoteområdet.

Supporter oss!