Fotnoteinnstillinger

Angir formateringen for fotnoter.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg Verktþy → Fotnoter/sluttnoter → Fotnotertab


note

For Ä angi flere alternativer for fotnoter, velg Format - Sidestil, og klikk deretter pÄFotnote fanen.


Autonummerering

Nummerering

Velg nummereringsskjemaet du vil bruke.

Utvalg

Beskrivelse

1, 2, 3

Arabiske tall

A, B, C

Store bokstaver

a, b, c

SmÄ bokstaver

I, II, III

Romertall (store bokstaver)

i, ii, iii

Romertall (smÄ bokstaver)

A,... AA,... AAA,...

Alfabetisk nummerering med store bokstaver. Etter de fÞrste 26 oppfÞringene starter nummereringen pÄ nytt med «AA».

a,... aa,... aaa,...

Alfabetisk nummerering med smÄ bokstaver. Etter de fÞrste 26 oppfÞringene starter nummereringen pÄ nytt med «aa».


Teller

Velg nummereringsstil for fotnoter.

Valg

Betydning

Per side

Starter nummereringen av fotnoter pÄ nytt Þverst pÄ hver side. Dette valget kan bare brukes nÄr det er satt et merke i avkryssingsboksen Sideslutt i omrÄdet Plassering.

Per kapittel

Starter nummereringen av fotnoter pÄ nytt i begynnelsen av hvert kapittel.

Per dokument

Nummererer fotnotene i dokumentet fortlĂžpende.


FĂžr

Skriv inn tekst du vil vise foran fotnotens nummer i fotnoteteksten. Du kan for eksempel skrive inn «Til» for Ä vise «Til 1».

Etter

Skriv inn tekst du vil vise bak fotnotens nummer i fotnoteteksten. Du kan for eksempel skrive inn «)» for Ä vise «1)».

tip

Fotnotenumre er venstrejustert som standard i fotnoteomrĂ„det. For hĂžyrejusterte fotnotetall mĂ„ du fĂžrst redigere avsnittsstilen Fotnote. Trykk for Ă„ Ă„pne Stiler-dialogen og velg Fotnote fra listen over avsnittsstiler. Åpne den lokale menyen med hĂžyreklikk og velg Endre. GĂ„ til fanen Innrykk og mellomrom og sett innrykk til 0 fĂžr og etter avsnittet, inkludert den fĂžrste linjen. PĂ„ fanesiden Faner oppretter du en fane med hĂžyre type ved 12 pkt og en fane med venstre type ved 14 pkt. I dialogboksen Fotnoter/sluttnoter skriver du inn \t i redigeringsboksene FĂžr og Etter .


Start pÄ

Velg nummeret du vil gi den fÞrste fotnoten i dokumentet. Dette valget kan bare brukes nÄr du har valgt «Per dokument» i listen Teller.

Plassering

Sideslutt

Viser fotnotene nederst pÄ siden.

Dokumentslutt

Viser fotnoter pÄ slutten av dokumentet som sluttnoter

Stiler

For Ä sikre et enhetlig utseende for fotnotene i dokumentet, tilordne en avsnittsstil til fotnoteteksten, og tilordne tegnstiler til fotnoteankernummeret og nummeret i fotnoteomrÄdet.

Avsnitt

Velg avsnittsstilen for fotnoteteksten. Bare spesielle stiler kan velges.

Side

Velg sidestilen som du vil bruke for fotnoter.

Merknadsikon

Dette valget kan bare brukes nÄr det er satt et merke i avkryssingsboksen Dokumentslutt i omrÄdet Plassering.


TekstomrÄde

Velg tegnstilen du vil bruke fotnoteankeret i tekstomrÄdet og i tekstomrÄdet i ditt dokument.

FotnoteomrÄde

Velg tegnstilen du vil bruke for fotnotenumreringen i fotnoteomrÄdet.

Fortsettelsesmelding

Fotnoteslutt

Skriv inn teksten du vil vise nÄr fotnotene fortsettes pÄ neste side, for eksempel «Fortsetter pÄ side ». LibreOffice Writer vil automatisk sette inn sidetallet til den neste siden.

FÞrst pÄ neste side

Skriv inn teksten du vil vise nÄr fotnotene fortsettes fra forrige side, for eksempel «Fortsettelse av side ». LibreOffice Writer vil automatisk sette inn sidetallet til den forrige siden.

Supporter oss!