Innstillinger for fotnoter og sluttnoter

Brukes til å velge hvordan fotnoter og sluttnoter skal vises.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Fotnoter/sluttnoter


Footnote Settings

Specifies the formatting for footnotes.

Endnote Settings

Brukes til å velge hvordan sluttnoter skal formateres. Du kan velge hvilken type sluttnotenummerering og hvilke stiler som skal brukes.

Supporter oss!