Nummerering

Brukes til Ă„ angi nummereringsformatet og hierarkiet for kapittelnummerering i det gjeldende dokumentet.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg Verktþy → Kapittelnummerering → Nummerering


NivÄ

Click the outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for paragraph style, to all the levels, click "1-10".

Nummerering

Specify the formatting for the selected outline level.

Avsnittsstil

Select the paragraph style that you want to assign to the selected outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

Tall

Select the numbering scheme that you want to apply to the selected outline level.

Valg

Beskrivelse

1, 2, 3, ...

Arabiske tall

A, B, C, ...

Store bokstaver

a, b, c, ...

SmÄ bokstaver

I, II, III, ...

Romertall (store bokstaver)

i, ii, iii, ...

Romertall (smÄ bokstaver)

A,... AA,... AAA,...

Alfabetisk nummerering med identiske store bokstaver, der antallet bokstaver viser kapittelnivÄet. For eksempel vil det andre tallet pÄ nivÄ tre vÊre «BBB».

a,... aa,... aaa,...

Alfabetisk nummerering med identiske smÄ bokstaver, der antallet bokstaver viser kapittelnivÄet. For eksempel vil det tredje tallet pÄ nivÄ to vÊre «cc».

Ingen

Det brukes ikke noe nummereringssymbol. Det er bare tegn eller symboler som angis i feltene under Skilletegn som vises i begynnelsen av den nummererte linja.


Tegnstil

Select the character style of the numbering character.

Vis undernivÄer

Velg hvor mange nivÄer for disposisjonsnummerering som skal tas med i kapittelnummereringen. Hvis du for eksempel velger «3» for Ä vise tre nivÄer for kapittelnummerering, vil dette vises som 1.1.1

Skilletegn Foran

Skriv inn teksten du vil vise foran kapittelnummeret. For eksempel kan du skrive inn «Kapittel » for Ä vise «Kapittel 1».

Skilletegn Etter

Skriv inn teksten du vil vise bak kapittelnummeret. For eksempel kan du skrive inn et punktum (.) for Ä vise «1.».

Start pÄ

Velg tallet du vil starte kapittelnummereringa pÄ nytt med.

Supporter oss!