Nummerering

Brukes til Ă„ angi nummereringsformatet og hierarkiet for kapittelnummerering i det gjeldende dokumentet.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg Verktþy → Kapittelnummerering → Nummerering


NivÄ

Klikk disposisjonsnivÄet du vil endre, og spesifiser deretter nummereringsalternativene for nivÄet. For Ä bruke nummereringsalternativene, bortsett fra avsnittsstilen , til alle nivÄene, klikk "1-10".

Nummerering

Spesifiser formateringen for det valgte disposisjonsnivÄet.

Avsnittsstil

Velg avsnittsstilen du vil tilordne til det valgte disposisjonsnivÄet. Hvis du klikker "Ingen", er det valgte disposisjonsnivÄet ikke definert.

Tall

Velg nummereringsskjemaet du vil bruke pÄ det valgte disposisjonsnivÄet.

Valg

Beskrivelse

1, 2, 3, ...

Arabiske tall

A, B, C, ...

Store bokstaver

a, b, c, ...

SmÄ bokstaver

I, II, III, ...

Romertall (store bokstaver)

i, ii, iii, ...

Romertall (smÄ bokstaver)

A,... AA,... AAA,...

Alfabetisk nummerering med identiske store bokstaver, der antallet bokstaver viser kapittelnivÄet. For eksempel vil det andre tallet pÄ nivÄ tre vÊre «BBB».

a,... aa,... aaa,...

Alfabetisk nummerering med identiske smÄ bokstaver, der antallet bokstaver viser kapittelnivÄet. For eksempel vil det tredje tallet pÄ nivÄ to vÊre «cc».

Ingen

Det brukes ikke noe nummereringssymbol. Det er bare tegn eller symboler som angis i feltene under Skilletegn som vises i begynnelsen av den nummererte linjen.


Tegnstil

Velg tegnstilen til nummereringstegnet.

Vis undernivÄer

Velg hvor mange nivÄer for disposisjonsnummerering som skal tas med i kapittelnummereringen. Hvis du for eksempel velger «3» for Ä vise tre nivÄer for kapittelnummerering, vil dette vises som 1.1.1

Skilletegn Foran

Skriv inn teksten du vil vise foran kapittelnummeret. For eksempel kan du skrive inn «Kapittel » for Ä vise «Kapittel 1».

Skilletegn Etter

Skriv inn teksten du vil vise bak kapittelnummeret. For eksempel kan du skrive inn et punktum (.) for Ä vise «1.».

Start pÄ

Velg tallet du vil starte kapittelnummereringa pÄ nytt med.

Supporter oss!