Nummerering

Angir tallformatet for overskriftsnummerering i gjeldende dokument.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy - Overskriftsnummerering - Nummerering-fanen


Nivå

Klikk disposisjonsnivået du vil endre, og spesifiser deretter nummereringsalternativene for nivået. For å bruke nummereringsalternativene, bortsett fra avsnittsstilen , til alle nivåene, klikk "1–10".

Nummerering

Spesifiser formateringen for det valgte disposisjonsnivået.

Tall

Velg nummereringsskjemaet du vil bruke på det valgte disposisjonsnivået.

Valg

Beskrivelse

1, 2, 3, ...

Arabiske tall

A, B, C, ...

Alfabetisk nummerering med store bokstaver A–Z
Etter punkt 26 fortsetter nummereringen AA, AB, AC, ...

a, b, c, ...

Alfabetisk nummerering med små bokstaver a–z
Etter punkt 26 fortsetter nummereringen aa, ab, ac, ...

I, II, III, ...

Romertall (store bokstaver)

i, ii, iii, ...

Romertall (små bokstaver)

A,... AA,... AAA,...

Alfabetisk nummerering med store bokstaver A–Z
Etter punkt 26 fortsetter nummereringen AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alfabetisk nummerering med små bokstaver a–z
Etter punkt 26 fortsetter nummereringen aa, bb, cc, ...

Ingen

Det brukes ikke noe nummereringssymbol. Det er bare tegn eller symboler som angis i feltene under Skilletegn som vises i begynnelsen av den nummererte linjen.


Start på

Skriv inn nummeret du vil starte overskriftsnummereringen på for det valgte nivået.

Avsnittsstil

Velg avsnittsstilen som skal tilordnes til det valgte disposisjonsnivået. Hvis du klikker “Ingen”, er det valgte disposisjonsnivået ikke definert.

Karakterstil

Velg tegnstilen til nummereringstegnet.

Vis undernivåer

Velg antall disposisjonsnivåer som skal inkluderes i overskriftsnummereringen. Velg 1 forbare å vise tallet for gjeldende disposisjonsnivå. Velg for eksempel 3 for å vise gjeldende nivå og de to foregående nivåene i overskriftsnummeret.

Separator

Angi en valgfri tekst som alltid skal vises før eller etter overskriftsnummeret.

Før

Skriv inn teksten du vil vise før overskriftsnummeret. Skriv for eksempel «Kapittel » for alltid å Vise "Kapittel " foran overskriftsnummeret.

Etter

Skriv inn teksten du vil vise etter overskriftsnummeret. Skriv for eksempel . for alltid å la overskriftsnummeret slutte med et punktum.

Supporter oss!