Overskriftsnummerering

Spesifiser nummereringsformatet som brukes for automatisk nummerering av overskrifter i gjeldende dokument.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Verktøy – Overskriftsnummerering

Fra verktøylinjer:

Ikon Overskriftsnummerering

Overskriftsnummerering


Nummerering på overskrifter oppnås ved å angi et nummereringsskjema for avsnittsstiler som brukes som overskrifter. Disposisjonsnivået som er tilordnet avsnittsstilen, viser plasseringen til en overskrift i dokumentstrukturen. Et nummereringsskjema kan settes for hvert disposisjonsnivå.

Som standard tildeler LibreOffice de forhåndsdefinerte avsnittsstilene «Overskrift [1–10]» til de tilsvarende disposisjonsnivåene (1–10) i dialogboksen. Du kan bruke dialogen til å tilordne en annen avsnittsstil til et disposisjonsnivå. Bare én avsnittsstil kan tilordnes hvert disposisjonsnivå.

tip

Hvis du vil ha nummererte overskrifter, velg Verktøy - Overskriftsnummerering. Denne kommandoen åpner en dialogboks der nummereringsskjemaer kan tilordnes avsnittsstiler som brukes for overskrifter. Ikke bruk ikonet Bytte sortert listeformateringslinjen eller dialogboksen Format - Punkter og nummerering.


Nummerering

Angir tallformatet for overskriftsnummerering i gjeldende dokument.

Posisjon

Angi alternativer for innrykk, mellomrom og justering for nummereringssymboler, for eksempel tall eller kuler, til sorterte og usorterte lister.

Last inn/lagre

Lagre eller laster et nummereringsformat for overskrifter. Lagrede nummereringsformater er tilgjengelige for å laste inn i andre tekstdokumenter.

note

Last inn/lagre-knappen er kun tilgjengelig for overskriftsnummerering. Bruk listestiler for å lagre formatering for sorterte eller usorterte lister.


Navnløs 1 - 9

Velg et forhåndsdefinert nummereringsformat. Til å begynne med er "Navnløs [1–9]"-formatene tomme. Du kan lagre innstillingene dine som et nummereringsformat ved å bruke Lagre som. Lagrede formater vises i menyen med navnet du skrev inn.

Lagre som

Åpner en dialogboks der du kan lagre gjeldende nummererings- og posisjonsinnstillinger for alle nivåer som et nummereringsformat. Lagrede nummereringsformater er tilgjengelige for å laste inn i andre dokumenter.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!