Ordtelling

Teller ord og tegn, med eller uten mellomrom i den markerte teksten og i hele dokumentet. Tellingen oppdateres mens du skriver eller endrer utvalget.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Verktøy → Ordtelling

Fra grensesnittet med faner:

Velg Gjennomgang – Antall ord.

Gjennomgang-menyen i kategorien Gjennomgang velger du Ordtelling.

Fra verktøylinjer:

Ikon Ordtelling

Ordtelling

Fra statuslinjen:

Klikk på Ord- og tegntelling-området.


Hvordan teller LibreOffice ord?

Normalt er hv er teksstreng mellom to mellomrom et ord. Bindestrek, tabulatorer, linjeskift og avsnitt er også begrensninger mellom ord.

Ord som alltid inneheolder en synlig delestrek, som plug-in og neste/forrige, blir regnet som et ord.

Ordene kan være en blanding av bokstaver, tall og spesialtegn. Den følgende teksten regnes som fire ord: abc123 1.23 "$" http://www.example.com.↔ Foreslå

For å legge til et egendefinert tegn, som skal brukes som en skilletegn, velg LibreOffice Writer - Generelt og legg til tegnet i Flere skilletegn.

Supporter oss!