Orddeling

Setter inn bindestreker i ord som er for lange til en linje.LibreOfficesøker igjennom dokumentet og foreslår orddelinger som du kan akseptere eller forkaste. Hvis det er markert et tekstområde vil kun den markerte teksten bli behandlet. His ingen tekst er markert vill hele dokumentet bli bearbeidet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Språk → Orddeling


Orddeling

For automatisk å dele det aktuelle ordet eller valgte avsnittet, velgFormat - Avsnitt, og klikk såTekst flyt. Du kan også aktivere automatisk orddeling til en avsnittsstil. I en tekst der automatisk orddeling er slått på, vil dialogvinduetfor orddeling ikke vise forslag på orddeling.

Når LibreOffice finner et ord som bør deles, må du gjøre ett av følgende:

Tipsikon

For å utelukke avsnitt fra automatisk orddeling, marker avsnittene, velgFormat - Avsnitt, klikk Tekstflyt og fjern markeringenAutomatiskorddeling.


Merknadsikon

For å deaktivere orddelingsdialogen for alltid kjöre automatisk orddeling, velg - Språkinnstillinger - Skrivehjelpog velgOrddel uten spörsmål.


For å legge inn manuel orddeling i dokumentet, klikkpå ordet du vil orddele og trykk+Minus tegnet(-).

For å legge inn en hard bindestrek, klikk på ordet som ikke skal deles ved linjeskift og trykk så Shift + + minustegnet (-).

For å skjule orddeling, velg - LibreOffice Writer - Formattingsverktøy, og tøm Brukervalgt orddeling .

Ord

Ord

Viser ordelingsforslag for det valgte ordet.

Pil mot venstre / pil mot høyre

Bestem plasseringen av bindestreken. Dette valget er bare tilgjengelig når det er mer enn et forslag.

Neste

Ignorer orddelingsforslaget og finner neste ord som kan deles.

Del ordet

Setter inn bindestreken på det valgte stedet i ordet.

Fjern

Fjernar orddelingen fra det viste ordet.

Orddeling

Supporter oss!