Slå sammen tabeller

Slår sammen to tabeller som ligger etter hverandre, til en enkelt tabell. Tabellene må stå rett ved siden av hverandre, og må ikke være skilt fra hverandre med et tomt avsnitt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Tabell → Slå sammen tabeller


Hvis du velger å slå sammen tabeller når skrivemerket står i den midterste av tre tabeller som står ved siden av hverandre, blir du spurt hvilken av de andre tabellene du vil slå denne tabellen sammen med.

Supporter oss!