Del tabell

Brukes til å dele tabellen opp i to tabeller ved skrivemerket. Du kan også velge denne kommandoen ved å høyreklikke i en tabellcelle.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Tabell → Del tabell


Modus

Kopier overskrifta

Inkluderer den første raden i den opprinnelige tabellen som første rad i den andre tabellen.

Selvvalgt overskrift (bruk stil)

Setter inn en tom overskriftsrad i den andre tabellen som er formatert med stilen til den første raden i den orginale tabellen.

Selvvalgt overskrift

Setter inn en ekstra, tom rad i den andre tabellen.

Ingen overskrift

Deler tabellen uten å kopiere overskriftsraden.

Advarselsikon

Når du deler opp en tabell som inneholder formler, kan formlene bli påvirket.


Supporter oss!