Last inn stiler

Imports formatting styles from another document or template into the current document.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Stiler- Last Inn Stiler fra Maler

I Stil-vinduet, gjør et langt klikk på SStilhandlinger ikonet i det øvre høyre hjørnet. Velg Last Inn Stiler fra Maler fra undermenyen.

Forskjellige måter å åpneStilvinduet:

  • Trykk

  • Velg Vis - Stiler

  • VelgStiler - Håndter Stiler


Kategorier

Viser en liste over tilgjengelige malkategorier. Velg en kategori for å se på innholdet i lista under Maler.

Maler

Viser malene som er tilgjengelig for den valgte kategorien.

Paragraph and Character

Laster avsnitts- og tegnstilene i det valgte dokumentet inn i dokumentet du arbeider med.

Ramme

Laster rammestilene i det valgte dokumentet inn i dokumentet du arbeider med.

Side

Laster sidestilene i det valgte dokumentet inn i dokumentet du arbeider med.

List

Laster nummereringsstilene i det valgte dokumentet inn i dokumentet du arbeider med.

Skriv over

Replaces styles in the current document that have the same name as the styles you are loading. No warning message is given.

note

Only applied styles and modified styles are loaded from a document or template. The styles shown in the sidebar cannot be used as a guide.


Fra fil

Finn filen som inneholder stilene du vil laste inn, og trykk Åpne.

tip

To save styles from a document as a template, use From File to load the styles to an empty document, then choose File - Templates - Save as Template.


Supporter oss!