Last inn stiler

Brukes til å importere formateringsstiler fra et annet dokument eller en mal inn i det gjeldende dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

VelgStiler - Last inn Stiler

I Styles -vinduet. Klikk på Stilhandling -ikonet øverst til høyre i Styles -vinduet og hold museknappen inne. Velg Last inn stiler fra undermenyen.

Forskjellige måter å åpneStilvinduet:

  • Press F11

  • Velg Vis - Stiler

  • VelgStiler - Håndter Stiler


Kategorier

Viser en liste over tilgjengelige malkategorier. Velg en kategori for å se på innholdet i lista under Maler.

Maler

Viser malene som er tilgjengelig for den valgte kategorien.

Tekst

Laster avsnitts- og tegnstilene i det valgte dokumentet inn i dokumentet du arbeider med.

Ramme

Laster rammestilene i det valgte dokumentet inn i dokumentet du arbeider med.

Sider

Laster sidestilene i det valgte dokumentet inn i dokumentet du arbeider med.

Nummerering

Laster nummereringsstilene i det valgte dokumentet inn i dokumentet du arbeider med.

Skriv over

Erstatter stiler i det gjeldende dokumentet med stiler med samme navn, som du laster inn.

warning

Stiler med identiske navn overskrives automatisk.


Fra fil

Finn filen som inneholder stilene du vil laste inn, og trykk Åpne.

Supporter oss!