Utfør og rediger endringer

Formaterer filen automatisk i samsvar med valgene du har angitt under Verktøy → Autoretting -> Alternativer.Det vises et dialogvindu du kan bruke til å godta eller avvise endringene.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Autoretting → Bruk og rediger endringer


Godta alt

Bruker alle endringene i formateringen.

Avvis alt

Avviser alle endringene i formateringen.

Rediger endringer

Åpner et dialogvindu du kan bruke til å godta eller avvise autoformat-endringer. Du kan også se på endringer som er gjort av en bestemt forfatter eller på en bestemt dato.

Supporter oss!