Bruk

Formaterer et dokument eller et utvalg automatisk i henhold til alternativene som er angitt i Autokorrektur Alternativer-fanen.

For å velge alternativer, velg Verktøy - Autokorrektur - Alternativer for autokorrektur, klikk på Alternativer-fanen, og velg deretter alternativer i [M]-kolonnen som skal brukes når Bruk-kommandoen er valgt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Autoretting → Bruk


Autoformatering av punktlister og nummererte lister

Du kan lage en punktliste ved å skrive en bindestrek (-), stjerne (*) eller et plusstegn (+) fulgt av et mellomrom eller en tabulator først i et avsnitt.

Du kan lage en nummerert liste ved å skrive et tall med et punktum (.) like bak, etterfulgt av et mellomrom eller en tabulator først i et avsnitt.

note

Automatisk nummerering brukes bare på avsnitt som er formatert med avsnittsstilene "Standard avsnittsstil", "Brødtekst" eller "Brødtekst, innrykket".


Supporter oss!