Slå sammen

Minste størrelse

Angi den minste lengden som linjer i avsnitt med bare en linje kan ha, før linjene slås sammen til ett avsnitt. Angi lengden i prosent av sidens bredde.

Supporter oss!