Autoformatering for tabeller

Formaterer automatisk den gjeldende tabellen, med blant annet skrifter, skyggelegging og kantlinjer.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Tabell → Autoformatering (med peker i en tabell)


Bruke autoformatering på en tabell

  1. Plasser skrivemerket i en tabellcelle, eller merk cellene du vil formatere.

  2. Velg Tabell → Autoformatering og trykk formatet du vil bruke.

  3. Trykk OK.

Format

Viser en liste med tilgjengelige formateringsstiler for tabeller. Velg formatet du vil bruke og trykk OK.

Legg til

Legg til en ny tabellstil til listen.

  1. Formater en tabell i dokumentet.

  2. Marker tabellen og velg Tabell → Autoformater Stiler.

  3. Trykk Legg til.

  4. ILegg til Autoformatdialogen, skriv inn et navn, og klikk såOK.

Slett

Deletes the selected table style. You cannot delete "Default Table Style".

Endre navn

Changes the name of the selected table style. You cannot rename "Default Table Style".

Formatering

Select the formatting attributes to include in the selected table style.

Tallformat

Inkluderer nummereringsformat i den markerte tabellstilen.

Skrift

Inkluderer skriftformatering i den valgte tabellstilen

Justering

Inkluderer innstillengene for justering av den valgte tabellstilen

Borders

Inkluderer rammestiler i den valgte tabellstilen.

Mønster

Inkluderer bakgrunnsstiler i den valgte stilen.

Supporter oss!