Mens du skriver

Formaterer dokumentet automatisk mens du skriver. For å angi formateringsalternativene, velg Verktøy - Autokorrektur - Alternativer, og klikk deretter Alternativ-fanen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy - AutoKorriger - Fortløpende.


Du kan bruke «Autoformatering» til å formatere tekstdokumenter og enkle ASCII-tekstfiler, men ikke tegn som du har formatert manuelt. Automatisk fullføring av ord skjer ikke før du skriver et ord for annen gang i et dokument.

tip

Du kan angre den siste autoformateringshandlinga ved å velge Rediger → Angre.


Når du bruker automatiske formater, gjelder følgende regler:

Autokorrektur for overskrifter

Et avsnitt formateres som en overskrift når følgende betingelser er oppfylt:

  1. avsnitt begynner med stor bokstav

  2. avsnitt slutter ikke med et skilletegn

  3. tomt avsnitt over og under avsnittet

Autokorrektur for skillelinjer

Hvis du skriver tre eller flere bindestreker (---), understrekninger (___) eller likhetstegn (===) på linjen og deretter trykker Enter, erstattes avsnittet med en horisontal linje like bred som siden. Linjen er faktisk nedre rammen i forrige avsnitt. Følgende regler gjelder:

  1. Tre bindestreker (-) gir en enkelt linje (0,05 pt tykk, gap 0,75 mm).

  2. Tre understrekinger (_) gir en enkelt linje (1 pt tykk, gap 0,75 mm).

  3. Tre likhetstegn (=) gir en dobbel linje (1,10 pt tykk, gap 0,75 mm).

Supporter oss!