Ved skriving

Automatically formats the document while you type. To set the formatting options, choose Tools - AutoCorrect - Options, and then click the Options tab.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Autoretting → under skriving


Du kan bruke «Autoformatering» til å formatere tekstdokumenter og enkle ASCII-tekstfiler, men ikke tegn som du har formatert manuelt. Automatisk fullføring av ord skjer ikke før du skriver et ord for annen gang i et dokument.

Tipsikon

Du kan angre den siste autoformateringshandlinga ved å velge Rediger → Angre.


Andre regler for autoformatering

Supporter oss!