Autoretting

Formaterer automatisk filen i henhold til innstillingene som er gjort i Verktøy → Autoretting Innstillinger.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Autoretting


While Typing

Automatically formats the document while you type. To set the formatting options, choose Tools - AutoCorrect - Options, and then click the Options tab.

Bruk

Automatically formats a document or a selection according to the options set in the AutoCorrect Options tab.

To select options, choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, click the Options tab, then select options in the [M] column to be applied when the Apply command is chosen.

Utfør og rediger endringer

Formaterer filen automatisk i samsvar med valgene du har angitt under Verktøy → Autoretting -> Alternativer.Det vises et dialogvindu du kan bruke til å godta eller avvise endringene.

Autoretting

Åpner dialogvinduet Autoretting.

Åpne AutoFormat for tabellerdialogenklikk i en tabellcelle, og velg såTabell - AutoFormatc Stiler

Supporter oss!