Autoretting

Formaterer automatisk filen i henhold til innstillingene som er gjort i Verktøy → Autoretting Innstillinger.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Autoretting


Mens du skriver

Formaterer dokumentet automatisk mens du skriver. For å angi formateringsalternativene, velg Verktøy - Autokorrektur - Alternativer, og klikk deretter Alternativ-fanen.

Bruk

Formaterer et dokument eller et utvalg automatisk i henhold til alternativene som er angitt i Autokorrektur Alternativer-fanen.

For å velge alternativer, velg Verktøy - Autokorrektur - Alternativer for autokorrektur, klikk på Alternativer-fanen, og velg deretter alternativer i [M]-kolonnen som skal brukes når Bruk-kommandoen er valgt.

Utfør og rediger endringer

Formaterer filen automatisk i samsvar med valgene du har angitt under Verktøy → Autoretting -> Alternativer.Det vises et dialogvindu du kan bruke til å godta eller avvise endringene.

Autoretting

Åpner dialogvinduet Autoretting.

Åpne AutoFormat for tabellerdialogenklikk i en tabellcelle, og velg såTabell - AutoFormatc Stiler

Supporter oss!