Styles (Sidebar)

Med stilbehandleren kan du bruke, lage, redigere, legge til og slette formateringsstiler. Du kan ta i bruk en stil ved Ă„ dobbeltklikke den.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg Vis - Stiler .


Du kan feste stilbehandleren ved Ä dra i tittellinja og flytte vinduet til venstre eller hÞyre side av arbeidsomrÄdet. Du kan lÞsne vinduet igjen ved Ä dobbeltklikke et ubrukt omrÄde i verktÞylinja.

Normalt viser stilpanelet en forhÄndsvising av de tilgjengelige stilene. ForhÄndsvisingen kan deaktiveres ved Ä fjerne markeringen for Vis forhÄndsvising rett under stillisten.

Stilkategori

Icon Paragraph Styles

Avsnittsstiler

Viser formateringsstilene for avsnitt. Med avsnittsstiler kan du bruke samme formatering, for eksempel skrift, nummerering og utforming, pÄ avsnittene i dokumentet.

Icon Character Styles

Tegnstiler

Viser formateringsstilene for tegn. Med tegnstiler kan du bruke skriftstiler pÄ merket tekst i et avsnitt.

Icon Frame Styles

Rammestiler

Viser formateringsstilene for rammer. Med rammestiler kan du velge utforming og plassering av rammer.

Icon Page Styles

Sidestiler

Viser formateringsstilene for sider. Med sidestiler kan du styre utforminga av sidene, ogsÄ topptekster og bunntekster.

Icon List Styles

Listestiler

Viser formateringsstiler for nummererte lister og punktlister. Med listestiler kan du velge format for numre og punkttegn og innrykk i lister.

Icon Table Styles

Table Styles

Displays formatting styles for tables. Use table styles to apply borders, backgrounds, fonts, alignment, and number formats to tables.

Icon Fill Format Mode

Fill Format Mode

Bruker den valgte stilen pÄ et objekt eller en tekst du har merket i dokumentet. Trykk denne knappen og dra for Ä merke et utvalg i dokumentet for Ä bruke stilen. Du kan gÄ ut av denne modusen ved Ä trykke knappen en gang til, eller ved Ä trykke Escape.

Icon New Style from Selection

Style actions menu

Åpner en undermeny med flere kommandoer.

Ny stil fra utvalg

Lager en ny stil basert pÄ formateringen av avsnittet, siden eller utvalget som er merket.

Oppdater valgt stil

De manuelt formaterte egenskapene til teksten som skrivemerket stÄr i blir lagt til i stilen som er valgt i stilbehandleren.

Load Styles

Åpner dialogvinduet Last inn stiler, som du kan bruke til Ă„ importere stiler fra et annet dokument.

How to apply a Character style to a selected text

  1. Velg teksten.

  2. Dobbeltklikk pÄ valgt skriftstil i «Stiler»-vinduet.

How to apply a Paragraph style

  1. Place the cursor in the paragraph, or select multiple paragraphs.

  2. Double-click the desired paragraph style in the Styles window.

tip

You can assign shortcut keys to Styles from the Tools - Customize - Keyboard tab. Some shortcuts are predefined. (zero) applies the Text Body paragraph style. Heading 1 through Heading 5 paragraph styles can be applied by using the key and the heading number. For example applies the Heading 2 paragraph style.


tip

The Formatting (Styles) toolbar contains icons for applying and modifying styles.


Supporter oss!