Vilkår

Brukes til å angi vilkår for vilkårsstiler.

For å bruke denne funksjonen …

Høyreklikk på et avsnitt med stilen Brødtekst. Velg kategorien Avsnitt - Rediger stil - Betingelse.

Velg Vis - Stiler (). Høyreklikk på hvilken som helst avsnittsstil. Velge Ny - Betingelse fanen.


Vilkårsstiler er avsnittsstiler som kan ha ulike egenskaper avhengig av samanhengen. Når en slik stil er definert, kan du ikke endra vilkårene for stilen.

I LibreOffice blir paragrafegenskapene for vilkårsstiler lagt inn slik (uthevede termer tilsvarer titlene på dialogfeltene): Hvis et avsnitt som er formatert med en vilkårsstil er i en sammenheng som er koblet til en brukt stil, blir avsnittsstilen som hører til sammenhengen brukt. Hvis ingen stiler er koblet til sammenhengen, blir attributtene som er definerte i vilkårsstilen brukte. Det følgende eksempelet viser sammenhengen:

  1. Åpne et tomt tekstdokument og skriv et kort forretningsbrev med en overskrift (Format - Sidestil - Overskrift).

  2. Angi en ny avsnittsstil ved å åpne Stilbehandler og velge Ny. Velg alle avsnittsegenskapene du vil bruke i dette forretningsbrevet, i dialogvinduet Avsnittsstil. Gi denne stilen navnet «Forretningsbrev».

  3. Velg fanen Vilkår og sett et merke i avkryssingsboksen Vilkårsstil for å gjøre denne nye avsnittsstilen til en vilkårsstil.

  4. Velg Topptekst i listen under Sammenheng, og velg stilen du vil bruke på toppteksten i forretningsbrevet, i listen under Avsnittsstiler. Du kan for eksempel velge standardavsnittsstilen «Topptekst», men du kan egentlig velge en hvilken som helst stil i listen.

  5. Du kan leggje avsnittsstilen til i den nye sammenhengen ved å dobbeltklikke på det markerte innslaget i listen Avsnittsstil eller ved å trykke Bruk.

  6. Trykk OK for å lukke dialogvinduet Avsnittsstil. Nå kan du merke alle avsnittene i forretningsbrevet, også toppteksten, og bruke den nye vilkårsstilen du har laget og kalt «Forretningsbrev», til å formatere dem. (Når du skal formatere toppteksten, kan det hende at du må velge Alle stiler eller Selvvalgte stiler nederst i stilbehandleren for å vise den nye forretningsbrevstilen du har laget.)

Nå har toppteksten egenskapene du valgte for avsnittsstilen Topptekst, mens resten av dokumentet har egenskapene du valgte for vilkårsstilen «Forretningsbrev».

tip

Stilen Brødtekst ble opprettet som en betinget stil. Derfor kan alle stiler du henter fra den brukes som betingede stiler.


Avsnittsstilen som brukes som sammenheng, vil også bli brukt når du eksporterer dokumentet til andre formater (RTF, HTML og så videre).

Vilkårsstil

Sett et merke i denne avkryssingsboksen for å gjøre en ny stil til en vilkårsstil.

Sammenheng

Her kan du se LibreOffice forhåndsdefinerte kontekster, inkludert disposisjonsnivå 1 til 10, listenivå 1 til 10, tabelloverskrift, tabellinnhold, seksjon, kantlinje , fotnote, topptekst og bunntekst.

Anvendte stiler

Her du kan se listen over alle avsnittsstilene som er brukt i en sammenheng.

Avsnittsstiler

Denne listen viser alle avsnittsstilene som kan brukes som en sammenheng.

Stilgrupper

Dette er stilgruppene du kan vise i stilbehandleren.

Navn

Betydning

Automatisk

Viser stiler som passer til den gjeldende sammenhengen.

Alle stiler

Viser alle stilene i den valgte stilkategorien.

Brukte stiler

Viser stilene (i den valgte kategorien) som brukes i det gjeldende dokumentet.

Selvvalgte stiler

Viser alle de selvvalgte stilene i den valgte stilkategorien.

Tegnstiler

Viser formateringsstiler for tekst.

Dokumentstruktur

Viser formateringsstiler for strukturering av dokumenter.

Listestiler

Viser formateringsstiler for sorterte eller usorterte lister.

Registerstiler

Viser formateringsstiler for registre og innholdslister.

Spesialstiler

Viser formateringsstiler for topptekster, bunntekster, fotnoter, sluttnoter, tabeller og bildetekster.

HTML-stiler

Viser en liste med stiler som kan brukes i HTML-dokumenter.

Vilkårsstiler

Viser de selvvalgte vilkårsstilene.

Hierarkisk

Viser stilene i den valgte kategorien i en hierarkisk liste. Du kan vise stilene i et undernivå ved å klikke plusstegnet (+) ved siden av undernivåets navn.


Fjern

Trykk her for å fjerne sammenhengen som er knyttet til den valgte stilen.

Bruk

Klikk Bruk for å bruke den valgte avsnittsstilen på den definerte konteksten.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!