Listestil

Her kan du lage en listestil. Listestilene er organisert i vinduet Stiler.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis - Stiler () - åpne kontekstmenyen Ny/Rediger stil (for listestiler).


Når en listestil opprettes, tildeles et navn til stilen. Listestilen kan brukes på avsnitt eller tilordnes en avsnittsstil i Bruk listestil-delen av Disposisjon og liste fanen.

Sorterte lister og usorterte lisers opprettet i Kulepunkt og Nummering dialogen eller med Veksle Sorterte Lister and Veksle Usorterte Lister ikonet til Formatering raden bruk direkte formatering. De er ikke listestiler.

Organisering

Angi innstillingene for den valgte stilen.

Usortert

Viser forskjellige kuletyper som du kan bruke på en liste.

Sortert

Viser forskjellige nummereringstyper som du kan bruke.

Disposisjon

Viser de forskjellige formatene du kan bruke på en hierarkisk liste. LibreOffice støtter opptil ni disposisjonsnivåer i et listehierarki.

Bilde

Viser de forskjellige grafikkene som du kan bruke som kuler i en usortert liste.

Posisjon

Angi alternativer for innrykk, mellomrom og justering for nummereringssymboler, for eksempel tall eller kuler, til sorterte og usorterte lister.

Tilpass

Angir formateringsalternativene for ordnede eller usorterte lister. Hvis du vil, kan du bruke formatering på individuelle nivåer i listehierarkiet.

Tilbakestill

Tilbakestiller endrede verdier på gjeldende fane til verdiene da dialogboksen ble åpnet. Hvis Bruk brukes før du lukker dialogboksen, tilbakestilles verdiene til de etter siste bruk av Bruk.

Bruk

Bruker endringer på alle faner uten å lukke dialogboksen. Kan ikke tilbakestilles med Tilbakestill.

OK

Lagrer alle endringene og lukker dialogvinduet.

Avbryt

Lukker dialogen og forkaster endringer på alle faner. Hvis Bruk ble brukt, forkastes endringer etter siste bruk av Bruk.

Supporter oss!