Tegnstil

Tegnstiler gir en mÄte Ä tilpasse formateringen for individuelle tegn. Bruk tegnstiler for Ä endre egenskapene til et tegn, ord eller valgt del av et avsnitt. NÄr du bruker en tegnstil pÄ et tekstutvalg, overstyrer tegnstilegenskapene de tilsvarende avsnittstegnegenskapene.

Hvis du for eksempel bruker en tegnstil med 15 pkt skriftstÞrrelse pÄ et utvalg i et avsnitt med tegnegenskap pÄ 12 pkt skriftstÞrrelse, settes utvalget til 15 pkt, mens resten av avsnittet forblir med 12 pkt skriftstÞrrelse.

note

Ingen Tegnstil er faktisk settet med tegnegenskaper for gjeldende avsnittsstil. Velg Ingen tegnstil for Ă„ tilbakestille tegn egenskapene for utvalget til de for avsnittsstilen. Du kan ikke tilpasse Ingen Tegnstil.


For Ă„ bruke denne funksjonen 


  1. Velg Vis - Stiler or Stiler - HĂ„ndter Stiler () for Ă„ Ă„pne stilmenyen.

  2. Klikk pÄ tegnet stilikonet Þverst i menyen, velg deretter en tegnstil.

  3. HĂžyreklikk for Ă„ Ă„pne kontekstmenyen og velgEndre/Ny.

Tegnstil Ikon

Tegnstilikon


note

Direkte formatering overstyrer all formatering gitt av en tegnstil. For Ă„ fjerne direkte formatering fra et utvalg, bruk Format - Fjern direkte formatering (+M).


Organisering

Angi innstillingene for den valgte stilen.

note

Bruk delen Inneholder i arrangĂžren for Ă„ se egenskapene til tegnstilen.


Angi hvilket format og hvilken skrift du vil bruke.

Skrifteffekter

Spesifiser skrifteffektene du vil bruke.

Spesifiser posisjon, skalering, rotasjon og avstand for tegn.

Asiatisk utforming

Velg oppsett for skrift pÄ to linjer for asiatiske sprÄk. Velg tegnene i teksten og deretter denne kommandoen.

Disse kommandoene kan du kun bruke etter Ă„ ha slĂ„tt pĂ„ stĂžtte for asiatiske sprĂ„k i → SprĂ„kinnstillinger → SprĂ„k.

Uthev

Bruker gjeldende uthevingsfarge pÄ tekstvalg.

Kantlinjer

Angi innstillinger for kantlinjene til valgte objekter i Writer eller Calc.

Tilbakestill

Tilbakestiller endrede verdier pÄ gjeldende fane til verdiene da dialogboksen ble Äpnet. Hvis Bruk brukes fÞr du lukker dialogboksen, tilbakestilles verdiene til de etter siste bruk av Bruk.

Bruk

Bruker endringer pÄ alle faner uten Ä lukke dialogboksen. Kan ikke tilbakestilles med Tilbakestill.

Tilbakestill til overordnet

Verdiene for gjeldende fane er satt til de som finnes i den tilsvarende fanen i stilen spesifisert i "Arv fra" i Organisereren. I alle tilfeller, ogsÄ nÄr "Arv fra" er "- Ingen -", fjernes gjeldende tabulatorverdier spesifisert i "Inneholder".

OK

Lagrer alle endringene og lukker dialogvinduet.

Avbryt

Lukker dialogen og forkaster endringer pÄ alle faner. Hvis Bruk ble brukt, forkastes endringer etter siste bruk av Bruk.

Supporter oss!