Slett

Sletter de valgte kolonnene i tabellen.

Dette valget kan bare brukes når skrivemerket står i en tabell.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Tabell → Slett → Kolonner

På verktøylinjen Tabell, klikk på

Ikon Slett kolonne

Slett rader


Supporter oss!