Sette inn kolonner eller rader

Brukes til å sette inn en rad eller en kolonne i tabellen.Dette valget kan bare brukes når skrivemerket står i en tabell.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Tabell → Sett inn → Kolonner

Velg Tabell → Sett inn → Rader

På verktøylinjen Tabell, klikk på

Ikon Sett inn kolonne

Sett inn kolonner

Ikon Sett inn Rader

Sett inn rader


Sett inn

Nummer

Angi antall kolonner eller rader som du vil ha.

Plassering

Angir hvor kolonnene eller radene skal settes inn.

Før

Setter inn nye kolonner til venstre for den gjeldende kolonnen, eller nye rader over den gjeldende raden.

Etter

Setter inn nye kolonner til høyre for den gjeldende kolonnen, eller nye rader under den gjeldende raden.

Supporter oss!