Merk

Velg kolonnen som inneholder skrivemerket. Dette alternativet er kun tilgjengelig når skrivemerket står i en tabell.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Tabell → Velg → Kolonner


Supporter oss!