Beste kolonnebredde

Tilpasser automatisk bredden på alle kolonnene, slik at de passer til celleinnholdet. Når du endrer bredden til én kolonne, påvirkes ikke bredden til de andre kolonnenen i tabellen. Tabellens bredde kan ikke være større enn sidens bredde.

Endringen påvirker bare de merkede cellene. Du kan endre bredden til flere celler som står ved siden av hverandre, hvis du merker alle cellene du vil endre bredden på.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Tabell → Tilpass automatisk → Beste kolonnebredde

Velg verktøylinja Optimer fra verktøylinja Tabell og trykk på

Ikon

Beste kolonnebredde


Supporter oss!