Kolonne

Brukes til å angi hvor brede kolonnene skal være, og til å merke, sette inn og slette kolonner.

For å bruke denne funksjonen …

I sprettoppmenyen for en celle, velg Kolonne


Bredde ...

Endre bredden på den markerte raden/de markerte radene.

Optimal Kolonnebredde

Fordel kolonner jevnt

Juster bredden på valgte tabellkolonner slik at hver kolonne har samme bredde. Tabellbredden og umarkerte kolonner forblir uendret.

Merk

Velg kolonnen som inneholder skrivemerket. Dette alternativet er kun tilgjengelig når skrivemerket står i en tabell.

Sett inn ...

Brukes til å sette inn en rad eller en kolonne i tabellen.Dette valget kan bare brukes når skrivemerket står i en tabell.

Slett

Sletter de valgte kolonnene i tabellen.

Supporter oss!