Kolonne

Brukes til å angi hvor brede kolonnene skal være, og til å merke, sette inn og slette kolonner.

For å bruke denne funksjonen …

I sprettoppmenyen for en celle, velg Kolonne


Bredde ...

Endre bredden på den markerte raden/de markerte radene.

Beste kolonnebredde

Tilpasser automatisk bredden på alle kolonnene, slik at de passer til celleinnholdet. Når du endrer bredden til én kolonne, påvirkes ikke bredden til de andre kolonnenen i tabellen. Tabellens bredde kan ikke være større enn sidens bredde.

Distribute Columns Equally

Justererbredden til de valgte kolonnene, så de tilsvarer den bredeste kolonnen i utvalget. Den totale tabellbredden kan ikke overstige bredden til siden.

Merk

Velg kolonnen som inneholder skrivemerket. Dette alternativet er kun tilgjengelig når skrivemerket står i en tabell.

Sett inn ...

Brukes til å sette inn en rad eller en kolonne i tabellen.Dette valget kan bare brukes når skrivemerket står i en tabell.

Slett

Sletter de valgte kolonnene i tabellen.

Supporter oss!