Slett

Sletter de valgte radene i tabellen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Tabell → Slett → Rader

På verktøylinjen Tabell, klikk på

Ikon Slett Rad

Slett rad


Supporter oss!