Slett

Sletter de valgte radene i tabellen.

For å bruke denne funksjonen …

Fra verktøylinjer:

Ikon Slett Rader

Slett Rader


Supporter oss!