Merk

Merker raden som skrivemerket står i.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Tabell → Velg → Rader


Dette valget kan bare brukes når skrivemerket står i en tabell.

Supporter oss!