Optimal Radhøyde

Angi radhøyde for valgte tabellrader slik at hver rad har samme høyde som raden med det høyeste innholdet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg rader i tabellen, høyreklikk, velg Størrelse - Optimal radhøyde.

Ikon Optimal radhøyde

Optimal radhøyde


Radhøyden kan øke med dette alternativet, med tabellen som alltid vokser nedover. Den totale tabellhøyden reduseres aldri med dette alternativet.

Dette alternativet ligner på første minimering av radhøyde for valgte rader ved å bruke Minimal radhøyde og deretter distribuere disse radene ved å bruke Fordel radene jevnt, bortsett fra at ekstra høyde legges til til hver rad om nødvendig for å hindre at den totale tabellhøyden reduseres.

Supporter oss!