Radhøyde

Endre høyden på valgt(e) rad(er).

For å bruke denne funksjonen …

I sprettoppmenyen for en celle, velg Rad → Høyde


Høyde

Angihøydenfor radene.

Tilpass til størrelsen

Tilpasser automatisk høyden på en rad, slik at den passer til celleinnholdet.

note

Du kan også høyreklikke i en celle, og deretter velgeStørrelse - minimal radhøyde.


Supporter oss!