Radhøyde

Endra høyden på de valgte radene.

For å bruke denne funksjonen …

I sprettoppmenyen for en celle, velg Rad → Høyde


Høyde

Angihøydenfor radene.

Tilpass til størrelsen

Tilpasser automatisk høyden på en rad, slik at den passer til celleinnholdet.

Merknadsikon

Du kan også høereklikke i ee celle og deretter velge Rad → Optimal høyde → Tilpass til størrelsen.


Supporter oss!