Rad

Brukes til å angi hvor brede kolonnene skal være, og til å merke, sette inn og slette kolonner.

For å bruke denne funksjonen …

I sprettoppmenyen for en celle, velg Rad


Høyde

Endra høyden på de valgte radene.

Beste radhøyde

Tilpasser automatisk høyden på alle radene, slik at de passer til celleinnholdet. Dette er standardinnstillingen for nye tabeller.

Distribute Rows Evenly

Justerer høyden til de valgte radene, så de tilsvarer den høyeste raden i utvalget.

Merk

Merker raden som skrivemerket står i.

Sett inn ...

Brukes til å sette inn en rad eller en kolonne i tabellen.Dette valget kan bare brukes når skrivemerket står i en tabell.

Slett

Sletter de valgte radene i tabellen.

Supporter oss!