Opphev beskyttelse

Fjerner cellebeskyttelsen for alle de merkede cellene i den gjeldende tabellen.

For å bruke denne funksjonen …

I sprettoppmenyen for en celle, velg Celle → Opphev beskyttelse

Åpne sprettoppmenyen i Dokumentstrukturen for tabeller


For å fjerne beskyttelsen fra fleire tabeller samtidige, velg tabellene og trykk + Shift + T. For å fjerne beskyttelsen fra alle tabellene i et dokument, klikk hvor som helst i dokumentet og trykk + Shift + T.

Tipsikon

Du kan også bruke dokumentstrukturen til å oppheve cellebeskyttelsen i en tabell.


Supporter oss!