Beskytt

Hindrer at innholdet i de merkede cellene endres.

For å bruke denne funksjonen …

I sprettoppmenyen for en celle, velg Celle → Beskytt


Merknadsikon

Når markøren er i en skrivebeskyttet celle vil det komme opp en melding på statuslinjen


Du kan fjerne cellebeskyttelsen ved å merke cellen eller cellene og velge Celle → Opphev beskyttelse.

Supporter oss!