Celle

Denne kommandoen er bare tilgjengelig når du har merket en tabell i dokumentet, eller når skrivemerket står i en tabellcelle.

For å bruke denne funksjonen …

Høyreklikk i en tabell og velg Celle


Slå sammen celler

Kombinerer innholdet i de valgte cellene til en enkelt celle, og beholder formateringen til den første cellen i utvalget.

Øverst

Plasser innholdet øverst i cellen.

Midtstill loddrett

Senterer innholdet i cellen mellom toppen og bunnen av cellen.

Nederst

Plasser innholdet nederst i cellen.

Beskytt

Hindrer at innholdet i de merkede cellene endres.

Opphev beskyttelse

Fjerner cellebeskyttelsen for alle de merkede cellene i den gjeldende tabellen.

Supporter oss!