Celle

Denne kommandoen er bare tilgjengelig når du har merket en tabell i dokumentet, eller når skrivemerket står i en tabellcelle.

For å bruke denne funksjonen …

Høyreklikk i en tabell og velg Celle


Slå sammen

Slår sammen innholdet av de valgte tabellcellene til en enkelt celle.

Øverst

Plasser innholdet øverst i cellen.

Midtstill loddrett

Centers the contents of the cell between top and bottom of the cell.

Nederst

Plasser innholdet nederst i cellen.

Beskytt

Hindrer at innholdet i de merkede cellene endres.

Opphev beskyttelse

Fjerner cellebeskyttelsen for alle de merkede cellene i den gjeldende tabellen.

Supporter oss!