Tekst Flyt

Brukes til å angi hvordan tekst skal brytes foran og bak tabellen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Tabell → Tabellegenskaper → Tekstflyttab


Tekstflyt

Skift

Sett et merke i denne avkryssingsboksen og velg hva slags skift du vil ha i tabellen.

Side

Setter inn et sideskift foran eller bak tabellen.

Kolonne

Setter inn et spalteskift foran eller bak tabellen på en side med flere spalter.

Før

Setter inn et side- eller spalteskift foran tabellen.

Etter

Setter inn et side- eller spalteskift bak tabellen.

Med sidestil

Bruker sidestilen du velger, på den første siden etter sideskiftet.

Sidestil

Velg sidestilen du vil bruke på den første siden etter sideskiftet.

Sidetall

Skriv inn sidenummeret på den første siden etter skiftet. Ikke merk av for denne dersom du vil fortsette med den gjeldende nummereringen.

Tillat at tabellen deles opp over sider og spalter

Tillater at et sideskift eller spalteskift settes inn mellom radene i tabellen.

Tillat at raden deles opp over sider og spalter

Tillater at et sideskift eller spalteskift settes inn i en rad i tabellen. Dette valget brukes ikke på den første raden i en tabell hvis det er satt et merke i avkryssingsboksen Gjenta overskrifta.

Hold sammen med neste avsnitt

Holder tabellen og det første avsnittet etter den på samme side eller i samme spalte når du setter inn et skift.

Gjenta overskrifta

Gjentar tabelloverskrifta på en ny side når tabellen går over flere sider.

De første ... radene

Velg hvor mange rader du vil ta med i overskrifta.

Tekstretning

Velg retning for teksten i cellene Du har disse formatinnstillingene å velge mellom for å bestemme tekstretningen i tabellceller:

Loddrett justering

Velg den loddrette justeringa av tekst i tabellcellene.

Supporter oss!