Redigere tabeller ved hjelp av tastaturet

Du kan bruke tastaturet til å endre størrelse på og slette tabellkolonner.

Endre størrelse på kolonner og rader

Sette inn og slette kolonner eller rader

Merknadsikon

For å endre oppførselen på tabeller i et tekstdokument, velg - LibreOffice Writer - Tabell.


Supporter oss!