Kolonner

Brukes til å angi valg for kolonnebredde.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Tabell → Tabellegenskaper → Kolonnertab


Tilpass tabellbredden

Reduces or increases table width with modified column width. This option is not available if Automatic alignment or Relative width is selected on the Table tab, or if any table rows have been selected.

Juster kolonnene proporsjonalt

Change all the other column widths by the same percentage as the one being changed. For example, if you reduce by half the size of a column, the sizes of all the other columns will be halved. This option requires that Adapt table width can be enabled.

Plass igjen

Viser hvor mye plass som er tilgjengelig for å justere bredden på kolonnene. For å angi bredden på tabellen, klikk på Tabell fanen.

Kolonnebredde

Angi hvor brede kolonnene i tabellen skal være.

Kolonnenes bredde

Velg hvor bred den enkelte kolonnen skal være.

Pil mot venstre

Viser flere av tabellkolonnene til venstre for denne kolonnen.

Pil mot høyre

Viser flere av tabellkolonnene til høyre for denne kolonnen

Redigere tabeller ved hjelp av tastaturet

Supporter oss!