Kolonner

Brukes til å angi valg for kolonnebredde.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Tabell → Tabellegenskaper → Kolonnertab


Tilpass tabellbredden

Reduserer eller øker tabellbredden med den modifiserte kolonnebredden. Dette valget er ikke tilgjengelig dersom Automatisk er valgt i området Justering i fanen Tabell .

Juster kolonnene proporsjonalt

Hvis det er mulig, vil endringer i kolonnebredden bli jevnt fordelt mellom kolonnene. Dette valget er ikke tilgjengelig dersom Automatisk er valgt i området Justering i fanen Tabell

Plass igjen

Displays the amount of space that is available for adjusting the width of the columns. To set the width of the table, click the Table tab.

Kolonnebredde

Angi hvor brede kolonnene i tabellen skal være.

Kolonnenes bredde

Velg hvor bred den enkelte kolonnen skal være.

Pil mot venstre

Viser flere av tabellkolonnene til venstre for denne kolonnen.

Pil mot høyre

Viser flere av tabellkolonnene til høyre for denne kolonnen

Redigere tabeller ved hjelp av tastaturet

Supporter oss!