Tabellformat

Brukes til å angi egenskapene til den valgte tabellen, for eksempel navn, justering, avstand, kolonnebredde, kantlinjer og bakgrunn.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Tabell → Tabellegenskaper


Tabell

Her kan du angi valg for størrelse, plassering, avstander og justering i den valgte tabellen.

Tekstbryting

Brukes til å angi hvordan tekst skal brytes foran og bak tabellen.

Kolonner

Brukes til å angi valg for kolonnebredde.

Kantlinjer

Angi innstillinger for kantlinjene til valgte objekter i Writer eller Calc.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!