Tabellegenskaper

Spesifiserer egenskapene til den valgte tabellen, for eksempel navn, justering, avstand, kolonnebredde, kantlinjer og bakgrunn.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Tabell - Egenskaper.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Tabell - Tabellegenskaper.

Fra verktøylinjer:

Ikon for Tabellegenskaper

Velg Verktøy - Oversett.


Tabell

Her kan du angi valg for størrelse, plassering, avstander og justering i den valgte tabellen.

Tekst Flyt

Brukes til å angi hvordan tekst skal brytes foran og bak tabellen.

Kolonner

Brukes til å angi valg for kolonnebredde.

Kantlinjer

Angi innstillinger for kantlinjene til valgte objekter i Writer eller Calc.

Bakgrunn

Angi eller fjern farge eller bildebakgrunn for valgte celler, rader eller tabeller.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!