Objekt

Åpner en dialogboks der du kan endre egenskapene til det valgte objektet, for eksempel størrelsen og navnet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format ->Ramme og Objekt -> Egenskaper

Ikon Objektegenskaper

Objektegenskaper


Posisjon og størrelse

Spesifiserer størrelsen og plasseringen til det valgte bildet, rammen eller OLE-objektet på en side.

Alternativer

Spesifiser egenskaper for det valgte bildet, rammen eller OLE-objektet.

Tekstbryting

Brukes til å velge hvordan tekst skal brytes rundt et objekt. Du kan også velg hvor stor avstand det skal være mellom teksten og objektet.

Hyperlenke

Brukes til å angi egenskapene til hyperlenken til bildet, rammen eller OLE-objektet som er valgt.

Kantlinjer

Angi innstillinger for kantlinjene til valgte objekter i Writer eller Calc.

Område (bakgrunn, fremheving)

Angi fyllalternativene for det valgte tegneobjektet eller dokumentelementet.

Makro

Brukes til å angi makroen som skal kjøres når du trykker et bilde, en ramme eller et OLE-objekt.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!