Objekt

Opens a dialog where you can modify the properties of the selected object, for example, its size and name.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format ->Ramme og Objekt -> Egenskaper

 Ikon Objektegenskaper

Objektegenskaper


Type

Brukes til å velge størrelse på og plassering av valgte objekter eller rammer på en side.

Alternativer

Brukes til å angi egenskaper for objektet, bildet eller rammen som er valgt.

Tekstbryting

Brukes til å velge hvordan tekst skal brytes rundt et objekt. Du kan også velg hvor stor avstand det skal være mellom teksten og objektet.

Hyperlenke

Brukes til å angi egenskapene til hyperlenken til bildet, rammen eller OLE-objektet som er valgt.

Kantlinjer

Angi innstillinger for kantlinjene til valgte objekter i Writer eller Calc.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Makro

Brukes til å angi makroen som skal kjøres når du trykker et bilde, en ramme eller et OLE-objekt.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!