Alternativer

Spesifiser egenskaper for det valgte bildet, rammen eller OLE-objektet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Bilde → Egenskaper → Alternativer...

Velg fanen Format → Ramme/objekt → Egenskaper → Alternativer

Velg Vis - Stiler - åpne kontekstmenyen for valgt Rammestil - Endre/Ny - Alternativer-fanen.

Velg fanen Sett inn → Ramme → Ramme → Alternativer

Høyreklikk på valgt objekt, velg kategorien Egenskaper - Alternativer.


Tilgjengelighet

Navn

Gi det valgte elementet et navn.

tip

Du bør gi objekter, bilder og rammer et beskrivende navn, slik at du enkelt kan finne dem igjen i lange dokumenter.


Tekstalternativ (kun bilder og OLE-objekter)

Skriv inn en kort beskrivelse av de viktigste detaljene for det valgte objektet for en person som ikke kan se objektet. Denne teksten er tilgjengelig for bruk av hjelpeteknologier.

Beskrivelse

Skriv inn en lengre beskrivelse av objektet, spesielt hvis objektet er for komplekst eller inneholder for mange detaljer til å kunne beskrives tilstrekkelig med det korte Tekstalternativet. Bruk Beskrivelse for å legge til tilleggsinformasjon til den korte beskrivelsen som finnes i Tekstalternativ. Denne teksten er tilgjengelig for bruk av hjelpeteknologier.

note

For bilder eksporteres Tekstalternativ og Beskrivelse med en passende kode i HTML- og PDF-format (husk å aktivere Universell tilgjengelighet (PDF/UA)-alternativet i PDF-eksport).


Dekorativt

Merker elementet som rent dekorativt, ikke en del av dokumentinnholdet, og kan ignoreres av hjelpeteknologier.

Sekvenser (bare rammer)

Forrige lenke

Viser rammen som kommer før den valgte rammen i en koblet sekvens. For å legge til eller endre den forrige lenken, velg et navn fra listen. Hvis du kobler sammen rammer, må den valgte rammen og målrammen være tomme.

Neste lenke

Viser rammen som kommer etter den valgte rammen i en koblet sekvens. For å legge til eller endre neste lenke, velg et navn fra listen. Hvis du kobler rammer, må målrammen være tom.

Beskytt

Brukes til å angi valg for beskyttelse for det valgte elementet.

Innhold

Hindrer at innholdet i det valgte elementet blir endret.

Du kan fortsatt kopiere innholdet i det valgte elementet.

Posisjon

Låser det valgte elementets plassering i dokumentet.

Størrelse

Låser størrelsen til det valgte elementet.

Innholdsjustering (bare rammer)

Vertikal justering

Bestemmer den loddrette justeringen av innholdet i rammen. Som oftest er dette tekstinenhold, men justeringen påvirker også tabeller og andre objekt som er forankret til tekstområdet som tegn, til tegn eller til avsnitt. Dette kan for eksempel være rammer, bilder eller tegninger.

Egenskaper

Brukes til å angi utskrifts- og tekstinnstillinger for det valgte elementet.

Redigerbar i skrivebeskyttet dokument (gjelder bare rammer)

Sett et merke her hvis du vil ha mulighet til å redigere innholdet i en ramme, selv om dokumentet er skrivebeskyttet.

Skriv ut

Tar med det valgte elementet når du skriver ut dokumentet.

Tekstretning (bare rammer)

Brukes til å velge ønsket tekstretning i en ramme. Velg Bruk innstillinger fra overordnet objekt i listen hvis du vil bruke standardinnstillingene for tekstretning på siden.

Supporter oss!