Hyperlenke

Brukes til å angi egenskapene til hyperlenken til bildet, rammen eller OLE-objektet som er valgt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Bilde → Egenskaper → Hyperlenke

Velg fanen Format → Ramme/objekt → Hyperlenke

Velg fanen Ramme → Ramme → Hyperlenke


Lenke til

Angi lenkens egenskaper.

URL

Skriv inn den komplette stien til filen du vil åpne.

Bla gjennom

Finn filen du vil at hyperlenken skal åpne, og trykk Åpne. Målfilen kan ligge på din egen datamaskin eller på en FTP-tjener på Internett.

Navn

Skriv inn navnet du vil bruke på lenken.

Ramme

Skriv navnet på rammen som målfilen skal åpnes i. De forehandsdefinerte navnene på målrammene er omtalte her.

Bildekart

Velg hvilken Bildekart-type du vil bruke. Innstillingene for bildekartet overstyrer innstillingene du angir for hyperlenken på denne siden.

Bildekart på tjeneren

Bruker et bildekart som er lagret på en tjener.

Bildekart på klienten

Bruker bildekartet du lagde for det valgte objektet.

URL

Supporter oss!