Makro

Brukes til å angi makroen som skal kjøres når du trykker et bilde, en ramme eller et OLE-objekt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Sett inn/Format → Bilde → Makrotab

Velg fanen Format → Ramme/objekt → Egenskaper -> Makro

Velg Verktøy → Autotekst → Autotekst (knapp) → Makro

Velg Verktøy - Bildekart - åpne kontekst´meny Makro.

Velg knappen Format → Tegn → HyperlenkeHendelser


Hendelse

Viser hendelsene som kan utløse en makro. Bare hendelsene som er knyttet til det valgte objektet, blir vist.

Tabellen nedenfor viser objekttypene og hendelsene som kan utløse en makro:

Hendelse

Hendelsesutløser

OLE-objekt

Bilde

Ramme

Autotekst

Bildekartområde

Hyperlenke

Trykk på objektet

objektet merkes

Mus over objektet

musepekeren føres over objektet

Følg hyperlenke

det klikkes på hyperlinka som er tildelt objektet

Mus forlater objektet

musepeker flyttes bort fra objektet

Innlasting av bildet var vellykket

Innlasting av bildet var vellykket

Innlastingen av bildet ble avbrutt

innlastingen av bilder ble avbrutt av brukeren (for eksempel under nedlasting)

Kunne ikke laste inn bildet

bildet ble ikke lastet inn riktig

Skriving av alfanumeriske tegn

tekst skrives inn

Skriving av ikke-alfanumeriske tegn

Tegn som ikke skrives ut, for eksempel tabulatorer og linjeskift, skrives inn

Størrelse på ramme endres

rammens størrelse endres

Ramme flyttes

rammen flyttes

Før autotekst settes inn

før autotekst blir satt inn

Etter at autotekst er satt inn

etter at autotekst blir satt inn


Merknadsikon

Hvis du vil ha flere opplysninger om hendelser som er knyttet til kontrollelementer i skjemaer, kan du se Kontrollelementegenskaper eller Skjemaegenskaper.


Tildel handling

Velg makroen som skal kjøres når den valgte hendelsen inntreffer.

Med rammer kan du knytte bestemte hendelser sammen med en funksjon, som så avgjør om den skal behandle hendelsen selv eller overlate den til LibreOffice Writer. Se hjelpen for LibreOffice Basic for mer informasjon.

Makro fra

Viser LibreOffice-programmet og åpne LibreOffice-dokument. I denne listen kan du velge hvor makroene skal lagres.

Eksisterende makroer

Viser de tilgjengelige makroene. Velg makroen du vil tildele til den valgte hendelsen, og trykk Tildel.

Bruk

Tildeler den valgte makroen til den valgte hendelsen.

Fjern

Fjerner den tildelte makroen fra den valgte hendelsen.

Supporter oss!