Omrissredigering

Brukes til å endre omrisset til det valgte objektet. LibreOffice bruker dette omrisset til å avgjøre hvilke valg som skal brukes for tekstbryting rundt objektet.

Forhåndsviser omrisset.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Tekstbryting → Rediger omriss


Bruk

Tar i bruk omrisset på det valgte objektet.

Ikon

Bruk

Arbeids­område

Fjern det egendefinerte omrisset. Trykk her og deretter i forhåndvisingsområdet.

Ikon

Arbeids­område

Velg

Bytter til utvalgsmodus slik at du kan merke omrisset.

Ikon

Velg

Rektangel

Tegner et rektangulært omriss når du drar med musepekeren i forhåndsvisningen av objektet. Hvis du vil tegne et kvadrat i stedet, kan du holde nede Shift mens du drar.

Ikon

Rektangel

Ellipse

Tegner et ovalt omriss der du drar med musepekeren i forhåndsvisningen av objektet. Hvis du vil tegne en sirkel i stedet, kan du holde nede Shift mens du drar.

Ikon

Ellipse

Mangekant

Tegner et lukket omriss som er satt sammen av rette linjesegmenter. Klikk der du vil starte mangekanten og dra for å tegne det første linjesegmentet. Klikk enda en gang for å angi hvor linjesegmentet slutter. Gjenta dette så mange ganger som er nødvendig for å tegne alle linjesegmentene som danner mangekanten. Dobbeltklikk der du vil at det siste linjesegmentet skal slutte for å gjøre ferdig mangekanten. Hvis du bare vil bruke 45 graders vinkler i mangekanten, kan du holde nede Shift når du klikker.

Ikon

Mangekant

Rediger punkter

Lar deg endre formen på omrisset. Trykk på denne knappen og dra i håndtakene som vises rundt omrisset.

Ikon

Rediger punkter

Flytt punkter

Viser håndtak du kan bruke til å dra for å endre formen på omrisset.

Ikon

Flytt punkter

Sett inn punkter

Setter inn et håndtak du kan bruke til å dra for å endre formen på omrisset. Trykk på denne knappen og deretter på en av kantene rundt omrisset

Ikon

Sett inn punkter

Slett punkter

Brukes til å fjerne punkter fra kanten rundt omrisset. Trykk på denne knappen og deretter på punktet du vil slette.

Ikon

Slett punkter

Autoomriss

Tegner automatisk et omriss rundt objektet, som du kan bruke til å redigere det.

Ikon

Autoomriss

Angre

Angrer den siste handlinga du gjorde.

Ikon

Angre

Gjør om

Gjør om den siste handlinga du angret.

Ikon

Gjør om

Fargeerstatter

Velg de delene av bildet som har samme farge. Trykk her og så på en farge i bildet. Velg en større verdi i feltet Toleranse for å ta med et større fargespenn.

Ikon

Fargeerstatter

Fargetoleranse

Velg fargetoleransen for fargeersatteren i prosent. Skriv inn en høy prosentverdi for å ta med fargar fra et større fargeområde.

Supporter oss!