Tekstbryting

Brukes til å velge hvordan tekst skal brytes rundt et objekt. Du kan også velg hvor stor avstand det skal være mellom teksten og objektet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Bilde → Tekstbryting

Velg fanen Format → Ramme/objekt → Tekstbryting

Velg fanen Sett inn → Ramme → Ramme → Tekstbryting

Velg fanen Format → Tekstbryting → Rediger → Tekstbryting


Tipsikon

Hvis du vil bryte tekst rundt en tabell, kan du plassere tabellen i en ramme og velge å bryte teksten rundt rammen.


Innstillinger

Ingen

Plasserer objektet på en egen linje i dokumentet. Teksten i dokumentet vises over og under objektet, men ikke på sidene.

Ikon

Ingen

Før

Bryter teksten på venstre side av objektet hvis det er nok plass.

Ikon

Før

Etter

Bryter teksten på høyre side av objektet hvis det er nok plass.

Ikon

Etter

Parallell

Bryter teksten på alle fire sider rundt kanten omkring objektets ramme.

Ikon

Parallell

Gjennom

Plasserer objektet foran teksten.

Ikon

Gjennom

Største side

Bryter teksten automatisk til venstre, til høyre eller på alle fire sider av kanten omkring objektets ramme. Hvis avstanden mellom objektet og sidemargen er mindre enn to centimeter, brytes ikke teksten.

Ikon

Største side

Valg

Brukes til å angi valg for tekstbryting.

Første avsnitt

Starter et nytt avsnitt under objektet når du trykker Enter. Objektets størrelse avgjør avstanden mellom avsnittene.

I bakgrunnen

Flytter det valgte objektet til bakgrunnen. Dette valget kan bare brukes hvis du har valgt tekstbrytingstypen Gjennom.

Omriss

Bryter teksten rundt objektets form. Dette valget er ikke tilgjengelig med tekstbrytingstypen Gjennom eller når rammer brukes. Du kan endre omrisset til et objekt ved å merke det og velge Format→ Tekstbryting→ Rediger omriss.

Kun utside

Bare bryt teksten rundt omrisset til objektet, ikke i åpne områder inne i objektet. Dette valget er ikke tilgjengelig for rammer.

Tillat overlapping

Angir om objektet kan overlappe et annet objekt. Dette alternativet har ingen effekt på gjennomsiktige objekter, som alltid kan overlappe hverandre.

Avstand

Velg hvor stor avstand det skal være mellom det valgte objektet og teksten.

Venstre

Velg hvor stor avstand det skal være mellom venstre kant av objektet og teksten.

Høyre

Velg hvor stor avstand det skal være mellom høyre kant av objektet og teksten.

Øverst

Velg hvor stor avstand det skal være mellom øverste kant av objektet og teksten.

Nederst

Velg hvor stor avstand det skal være mellom nederste kant av objektet og teksten.

Supporter oss!